Stichting Kamermuziek Zeeland
 

ANBI

Schenkingen / ANBI

De Stichting Kamermuziek Zeeland is enkele jaren geleden al door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u fiscaal voordelig periodiek een schenking kunt doen aan onze stichting. Periodieke giften geven u de mogelijkheid om het betaalde bedrag volledig af te trekken voor de  inkomstenbelasting. Er geldt dan geen drempel of maximum waardoor het belastingvoordeel van een periodieke gift bijna altijd groter is dan dat van een eenmalige schenking (donatie) en kan oplopen tot zelfs meer dan 52% van het betaalde bedrag.

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften:
- vastlegging in een onderhandse schenkingsovereenkomst

- tenminste 1 x per jaar overmaken naar de  in de overeenkomst genoemde instelling

- minimaal 5 jaar achtereen overmaken, eindigt door tijdsverloop of door voortijdig overlijden van de schenker

Indien u Stichting Kamermuziek Zeeland wilt steunen door middel van een periodieke gift heeft u een (extra) belastingvoordeel en geeft u onze stichting nog meer langdurig vertrouwen om prachtige concerten te presenteren. Schenkt u uw belastingvoordeel mee? Dan zorgen wij dat uw hogere donatie een passende muzikale bestemming krijgt.

Door onze registratie als culturele ANBI, mag uw donatie aan ons bij aftrek met 25% worden verhoogd; dit kunt u bij een periodieke donatie altijd benutten.
Schenken met een optimaal belastingvoordeel is eenvoudig te realiseren. Wij regelen dit graag voor u. Heeft u vragen over deze vorm van schenken of wilt u gelijk uw bestaande donatie omzetten in een periodieke donatie? Neem dan contact op via: info@kamer-muziek.nl of bel met 0118-650892

Publicatieplicht ANBI

In het kader van transparantie en verantwoording worden onderstaande gegevens openbaar gemaakt.

Naam : Stichting Vrienden Kamermuziek Zeeland
RSIN : 009791449

Contactgegevens

Postbus 321, 4330 AH Middelburg
Telefoonnummer : 0118-650892
E-mailadres info@kamer-muziek.nl

Doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel : het organiseren van kamermuziekevenementen in de provincie Zeeland.

Beleidsplan

Om de doelstelling te verwezenlijken organiseert de Stichting jaarlijks een Muziekfestival te Middelburg en in de loop van het jaar een serie kamermuziekconcerten in Middelburg en Goes.

Als uitgangspunt bij het organiseren van deze concerten streven wij er naar om naast gerenommeerde ensembles ook jonge musici uit te nodigen die aan het begin van hun carrière staan.
Bij het schrijven van deze beleidsnotitie (2018) is er nog steeds sprake van bezuinigingen bij Provincie en Gemeenten. Dit doet zich vooral voelen in relatie tot de financiering van de activiteiten van de Stichting. Ook wij ontkomen niet aan het teruglopen van de structurele jaarlijkse subsidieinkomsten.
Het bestuur blijft actief om voortdurend het beleid aan te passen. Dit heeft geresulteerd in samenwerking met de Zeeuwse Concertzaal in het gezamenlijk organiseren van concerten en het samen optrekken met andere festivalorganisaties om jaarlijks de maand juni als festivalmaand voor Middelburg op de kaart te zetten. Voor de toekomst is de tot nu toe gebruikelijke concertprogrammering  de basis van het te voeren beleid.

Bestuurssamenstelling

Jan van de Kreeke, voorzitter
Overige bestuursleden: Finy Consten, Tonnie Hugens,
Elly Max-Hagen, Evelien de Vries

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen andere beloning voor hun bestuurstaken dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2017

De Stichting Kamermuziek Zeeland is in samenwerking met de Zeeuwse Concertzaal gestart met zondagmorgenconcerten in de salon van de Zeeuwse Concertzaal.
Op 14 mei en 6 augustus werd op de Erardvleugel uit 1863 muziek uit de 19 e eeuw tot leven gebracht. In 2018 worden deze zondagmorgenconcerten voortgezet.
Het Muziekfestival Middelburg vond plaats van 24 juni-1 juli, artistiek leider was opnieuw cellist Ramon Jaffé. We maakten ook dit jaar gebruik van twee locaties, de Zeeuwse Concertzaal en de Doopsgezinde Kerk. Opnieuw werd een veelzijdige programmering samengesteld met werken van :  Bolling, Schulhoff, Vivaldi, Händel, Mozart, Telemann, Massenet, Debussy, Fauré, Mahler en Gulda.  De gerenommeerde musici uit o.a. Nederland, Cuba, Duitsland, Letland, , Roemenië, Italië en Israël zorgden voor veel luistergenot.
Het is tijdens het Muziekfestival Middelburg een traditie geworden de muziek ook de stad in te brengen met een gratis concert., Dit jaar werd het vanwege Middelburg 800 een zomerse opening op het Plein 1940 . Dit gebeurde op de eerste zaterdag van het festival, 24 juni.

Ook in 2018 werken we samen met andere festivalorganisaties en zullen we op een feestelijk podium op Plein 1940 wederom een gratis muziekprogramma presenteren. De Stichting organiseerde In de tweede helft van het jaar een serie van drie concerten in Middelburg en Goes. Op 8 september was er in Middelburg een donateursconcert Feelings with Brahms , op 8 oktober in Goes het Zürich Ensemble  en tot slot speelde op 26 november het Ragazze Quartet te Goes.

Financiële verantwoording

Jaarstukken 2017
Financiële verantwoording over het boekjaar 2017
SKZ jaarstukken 2017 .pdf (506.08KB)
Jaarstukken 2017
Financiële verantwoording over het boekjaar 2017
SKZ jaarstukken 2017 .pdf (506.08KB)